Enë dhe kuti letre për ushqim, enë speciale në forma dhe madhësi të ndryshme. Prodhohen edhe sipas kërkesave tuaja.