Po shfaqen krejt 7 përfundimet

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Transparent Plastik me vrimë 42M-1

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Transparent Plastik me vrimë 37M-1

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Transparent Plastik me vrimë 32M-1

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Transparent Plastik me vrimë 25M-1

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Plastik me vrimë 250-1

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Plastik me vrimë 175-1

Gota letre për Pije të Ftohta

Kapak Plastik 20M-1